Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Οι άνεργοι στην Ελλάδα των Μνημονίων έχουν τις λιγότερες πιθανότητες στην Ευρώπη να ξαναβρούν εργασία


Οι άνεργοι στην Ελλάδα των Μνημονίων έχουν τις λιγότερες πιθανότητες στην Ευρώπη να ξαναβρούν εργασία
Ο εφιάλτης των Μνημονίων και του ολοκληρωτικού ελέγχου σ΄όλους τους τομείς της ζωής των Ελλήνων έχει επιπτώσεις και στον τομέα της ανεργίας.

Μόλις το 4,3% των ανέργων στην Ελλάδα καταφέρνει να ξαναβρεί εργασία, όταν το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 15,4% για την υπόλοιπη ευρωζώνη.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που αφορούν το τέταρτο τρίμηνο του 2015, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχει την υψηλότερη ανεργία.
Διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της αδυναμίας εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα έχει δομικά χαρακτηριστικά, αφού προκύπτει ότι ακόμη και στην Ισπανία, που επίσης έχει πολύ υψηλή ανεργία, το ποσοστό εκείνων που κατάφεραν να βρουν δουλειά ανήλθε στο 16,1%, δηλαδή πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία, το ποσοστό απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας είναι στο 20,2%, δηλαδή ακόμα υψηλότερο.
Η εφαρμογή των Μνημονίων στην Χώρα μας όχι μόνο δεν έχει επιφέρει την παραμικρή βελτίωση στο επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων, αλλά χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο την ήδη δυσχερή θέση τους.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ