Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Τ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ

Την  Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η οργανωτική ολομέλεια της Τ.Ο. Αθηνών
 όπου   ενημερώθηκαν  τα μέλη της  για  το νέο Δ.Σ. της οργάνωσης,στην συνέχεια  ακολούθησε συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για δράσεις σε τοπικό επίπεδο, και τέθηκαν νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις στα μέλη και στελέχη της Τ.Ο. Αθηνών