Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Μνημονιακή Ελλάδα: Τέσσερις στους δέκα κάτω από το όριο της φτώχειας - Ένας στους δύο στον ιδιωτικό τομέα παίρνει μισθό κάτω από 800 ευρώ!


Μνημονιακή Ελλάδα: Τέσσερις στους δέκα κάτω από το όριο της φτώχειας - Ένας στους δύο στον ιδιωτικό τομέα παίρνει μισθό κάτω από 800 ευρώ!
Τα αποτελέσματα μιας ακόμη έρευνας αποδεικνύουν κι αυτά με την σειρά τους το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Ελληνικός Λαός στην εποχή των εθνοκτόνων Μνημονίων. Τέσσερις στους δέκα Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μισθοί και συντάξεις έχουν μετατραπεί σε χαρτζιλίκι, το 40% των εισοδημάτων αφαιρείται από τον ΕΦΚΑ και την Εφορία. 

Την τραγική πραγματικότητα της αγοράς εργασίας (ιδιωτικός τομέας) αναδεικνύει το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) με την ετήσια οικονομική έκθεση του 2017. Όπως προκύπτει από την έκθεση, η μείωση των μισθών σε επίπεδα κάτω των 800 ευρώ μεικτά για περισσότερους από τους μισούς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, η εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών, η απόλυτη κυριαρχία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους και η σημαντική αύξηση του ποσοστού φτώχειας από 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015 αποτελούν πλέον την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.
Το τίμημα που έχουν πληρώσει κατά την περίοδο 2015-2017 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είναι βαρύ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αγοράς εργασίας, οι περικοπές μισθών έφτασαν το 18,9%, ενώ η ασυδοσία χτύπησε κόκκινο με την καθιέρωση ελαστικών συμβάσεων εργασίας και τον διπλασιασμό των εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Παράλληλα, εργαζόμενοι και εργοδότες υφίστανται μια από τις υψηλότερες επιβαρύνσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Taxing Wages 2017), η συνολική επιβάρυνση του εργατικού κόστους για τον μέσο άγαμο μισθωτό στην Ελλάδα ήταν 40,2% το 2016 έναντι 36% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ. Η επιβάρυνση περιλαμβάνει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών και εργαζομένων και την φορολογία εισοδήματος. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο απίστευτο ποσοστό του 51,6% οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτω των 800 ευρώ!
Αυτού του είδους την «ανάπτυξη» έφεραν τα Μνημόνια από το 2010 μέχρι σήμερα και βεβαίως εγγυούνται μια ανάλογη καταστροφική συνέχεια.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ