Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Το μνημονιακό κράτος χρωστάει σε όσους μιλάνε Ελληνικά!


Το μνημονιακό κράτος χρωστάει σε όσους μιλάνε Ελληνικά!
Στα 5,134 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου οι οικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.
Από το συνολικό ποσό, τα 3.881,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς προμηθευτές και το 1.252,3 εκατ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους πολίτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υψηλότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, που στο τέλος του α’ εξαμήνου χρωστούσαν σε ιδιώτες 2,256 δισ. ευρώ.
Ακολουθούν τα...